GeriPROJE FAALİYETLERİ VE ÇIKTILARI

-İSG Mevzuatının düzenlenecek seminerlerde aktarılabilmesini sağlamak için sunum ve eğitim notlarının hazırlanması,

 

-Söz konusu sunum ve eğitim notlarının, seminerler sonrasında katılımcılar tarafından kullanılabilmesi amacıyla İSG Mevzuatının da içinde bulunduğu USB bellekler ile paylaşılması,

 

-İSG Mevzuatının derlenmesi ve bir kaynak klasör haline getirilerek basılması,

 

-İSG Mevzuatının derlenerek oluşturulacağı bir internet sitesinin tüm sosyal ortakların ve İSG profesyonellerinin kullanımına sunulması,

 

-İSG Mevzuatının derlenerek oluşturulacağı ve hem IOS hem de Android tabanlı akıllı telefonlar ve tablet bilgisayarlarda çalışacak bir uygulamanın geliştirilmesi, 

 

-Proje Ortağı olan fabrikaların bulunduğu 3 ilde (Erzurum, İzmir, Kayseri) çimento fabrikalarında ve farklı işkollarında çalışan ve çalışan temsilcilerine yönelik eğitim seminerlerinin düzenlenmesi,

 

-Söz konusu eğitim seminerlerinde öncelikle İSG alanında farkındalık yaratarak kültürel değişimin sağlanması amacıyla tasarlanan yaklaşık 2 saat süren interaktif ve öğretici, İSG konulu bir tiyatro oyununun sergilenmesi,

 

-İSG forum tiyatro etkinliği sonrasında, İSG mevzuatının katılımcılarla paylaşılarak konuya ilişkin bilinçlendirmenin yapılacağı eğitim semineri,

 

 

İSG – UYUM Projesi kapsamında yürütülecek olan bahse konu faaliyetler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın İSG alanında sanayide öngördüğü ve uygulamasının yaygınlaştırılmasına çalıştığı faaliyetler ile birebir örtüşmektedir. Bu yönden hızla pratiğe dökülmek istenen kanuni düzenlemeleri desteklemekte ve katalize etmektedir. Yeni İSG düzenlemelerinin çalışanlar tarafından doğru olarak anlaşılması ve bu alanda maddi/manevi zarara sebep olabilecek potansiyel hataların giderilmesi sürecinin kamu sektöründeki başlıca faydalanıcıları, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü, Sosyal Güvenlik Kurumu ve İŞKUR’dur. Öte yandan, bu faydayı, ÇEİS’in üç ilde uygulanması planlanan söz konusu faaliyetlerin başarılı olması durumunda, proje kapsamında oluşturulan internet sitesi, aplikasyon, kaynak klasör ve eğitim sunumları gibi çıktılar ile söz konusu eğitimleri projenin tamamlanması sonrasında da diğer üye fabrikalara ve sektörlere yaygınlaştırmak mümkün olacaktır. Ayrıca diğer işçi ve işveren sendikalarının da, önerilen projeye benzer, kendi sektörlerini odağına alan girişimler geliştirmesi ve ÇEİS’in alandaki kaynaklarından (internet sitesi, IOS/Android tabanlı akıllı telefon ve tablet bilgisayar uygulaması, kaynak klasörler vb.) faydalanması mümkün olacaktır.