Geri6745 SAYILI YATIRIMLARIN PROJE BAZINDA DESTEKLENMESİ İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN YAYIMLANDI

6745 sayılı “Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” 07 Eylül 2016 tarih ve 29824 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

 

Bu kapsamda, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenlği Kanunu başta olmak üzere 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu, 5510 sayılı Kanun, gibi çeşitli kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmaktadır. 

 

6331 sayılı "İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu" bahse konu değişiklikler doğrultusunda güncellenmiş olup, İSG-UYUM sitemize yüklenmiştir.